A Hubble a SkyWayről:
ez a szállítás és közlekedés változtatja meg az emberiséget?

Az embernek a környezetre való hatása
és az ökológiai kérdések sok gondolkodó embert nyugtalanítanak.

Az internet közössége is egyre gyakrabban teszi fel a kérdést:
milyen intézkedéseket kell foganatosítania az emberiségnek ahhoz,
hogy elkerüljük azt a senki által nem kívánt utópisztikus jövőképet,
amikor gyerekeket kirándulásra visznek az utolsó megmaradt fához?

A SkyWay projekt saját stratégiát kínál ennek elkerülésére.

Az alapító, Anatolij Junitszkij által javasolt komplex megközelítési módszer
a környezet megóvása és a környezetkárosító iparágak
föld körüli pályára történő száműzése érdekében,
a földi és a közeli űrbe irányuló közlekedési rendszerek
alapvető megváltoztatását tűzi ki célul.

Erről tudósított az űrprogramoknak szentelt népszerű videó csatorna, a Hubble